'Pagador de mico', Steve Ballmer deixa a Microsoft


Executivo liderou gigante de tecnologia durante 'década perdida'. Empresa deixou escorregar pelos 'dedos' série de oportunidades.